ลูกค้าของเรา

Customer Reference

 • KISHIMOTO INDUSTRY(THAILAND)CO.,LTD- CHONBURI
 • SM-CYCLO(THAILAND)CO.,LTD-AMATANAKORN CHONBURI
 • ITT FLUED TECHNOLOGY (THAILAND)CO.,LTD-RAYONG
 • HAE KWANG (THAILAND)CO.,LTD- BOVIN CHONBURI
 • THAI MAX PRECAST CO.,LTD-CHONBURI
 • ANMAR CO.,LTD-CHONBURI
 • SKG TECH CO.,LTD- BANBUNG,CHONBURI
 • KBF INTERPACK CO.,LTD-SUMUTSAKORN
 • JIRAPAS & SUPPLY CO.,LTD-PATUMTANEE
 • YOKOYOMA KOGYO (THAILAND)CO.,LTD-RAYONG
 • ASIA PRECISION PUBLIC COMPANY LIMITED- AMATANAKORN,CHONBURI
 • QUANTUM MAX (THAILAND)CO.,LTD-BANBUNG,CHONBURI
 • CL SHUCTER CO.,LTD-PAYOA
 • TFU MOLD CO.,LTD-BANBUNG,CHONBURI
 • MUTIMORE ENGINEERING LTD-BANBUNG,CHONBURI
 • HAYAKAWA EASTERN RUBBER CO.,LTD-RAYONG
 • NT SEIMITSU (THAILAND)CO.,LTD-RAYONG
 • KIRIU (THAILAND)CO.,LTD-RAYONG
 • BS TOOLS AND ENGINERING CO.,LTD-CHONBURI
 • FELTECH MANUFATURING CO.,LTD
 • KAEBUNMA PLASTIC CO.,LTD-CHONBURI
 • NORDSON EXLOY CO.,LTD-AMATANAKORN CHONBURI
 • PENGFEI PRECISION HARDWARD(THAILAND)CO.,LTD-CHONBURI.